Güvenlik Duvarı

Linux Bağlantı Noktasının Güvenlik Duvarı tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin

Bir web sunucusuna bağlanmaya çalıştığınızda bağlantı isteği başarısız oluyor. Muhtemel sebeplerden biri, Güvenlik Duvarınızın bağlanmaya çalıştığınız bağlantı noktası numarasını engellemesidir. Bu makale, Güvenlik Duvarının Linux Mint 20'de belirtilen bağlantı noktasını bloke edip etmediğini iki farklı kontrol yöntemini açıklamaktadır.

Linux Bağlantı Noktasının Güvenlik Duvarı tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin

Bir web sunucusuna bağlanmaya çalıştığınızda bağlantı isteği başarısız oluyor. Muhtemel sebeplerden biri, Güvenlik Duvarınızın bağlanmaya çalıştığınız bağlantı noktası numarasını engellemesidir. Bu makale, Güvenlik Duvarının Linux Mint 20'de belirtilen bağlantı noktasını bloke edip etmediğini iki farklı kontrol yöntemini açıklamaktadır.